Ursan Verpakkingen respecteert uw privacy en gaat vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het verstrekken van informatie over Ursan Verpakkingen en onze diensten.

Wij gebruiken enkel de gegevens (adresgegevens, factuuradres, e-mailadres en betalingsgegevens) die u verstrekt voor onze diensten en orderverwerking.

Alle gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de huidige Europese regelgeving voor de privacybescherming met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de EU-Richtlijn 95/46/EG en de omzetting in nationaal recht van EU-lidstaten.

In geen geval zullen uw persoonsgegevens zonder uw toestemming worden overgedragen of ter beschikking worden gesteld aan derden. Ursan Verpakkingen heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens effectief te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en gebruik.

U heeft te allen tijde het recht Ursan Verpakkingen te verzoeken uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te corrigeren, aan te vullen of te wijzigen. Ursan Verpakkingen verbindt zich ertoe tijdig op een dergelijk verzoek te reageren.

De website van Ursan Verpakkingen maakt gebruik van cookies. Deze cookies kunnen worden gebruikt om u te identificeren met als doel het verbeteren van onze diensten. Indien u ervoor kiest de cookies te weigeren kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van de website.